http://victory.mizbanshop.com/basket/add/218/ آن روزها و این روزها - عاشقانه
X
تبلیغات
رایتل
آن روزها و این روزها  چاپ
تاریخ : دوشنبه 30 اردیبهشت‌ماه سال 1387

آن روزها و این روزها

آن روزهای خوش با تو بودن را چگونه فراموش کنم !

این روزهای سرد و ساکت و تنها را چگونه تحمل کنم ؟

آن روزهای افتابی با تو بودن را چگونه فراموش کنم !

این روزهای ابری و تاریک را چگونه تحمل کنم؟

آن همه تبریک گفتنها ؛ آن همه آرزوی خوشبختی شنیدنها را چگونه فراموش کنم !

این همه دلسوزی و تمسخر شنیدنها را چگونه تحمل کنم ؟

" صـــــدای شکستن قلبم وغرورم را چگونه فراموش کــــنم "

دیگر مهم نیست خورشید بیاید یا باران ببارد ... !!!

دیگر مهم نیست من کجای صفحه زندگی مثل ادمکی بی جان جابجا می شوم... !!!

چه اهمیتی دارد که خوب باشم یا بد . زشت باشم یا زیبا ... !!!

اصلا" باشم یا نباشم ... !!!