http://victory.mizbanshop.com/basket/add/218/ ماهیت انکاری ذهن - عاشقانه
X
تبلیغات
رایتل
ماهیت انکاری ذهن  چاپ
تاریخ : یکشنبه 12 آبان‌ماه سال 1387

ازدرویشی درخواست کردند برای جمعی درباره ی ماهیت انکاری ذهن سخن بگوید. او کاغذی کاملا سپید و بزرگ را با میخی روی دیوار کوبید. آنگاه مدادی برداشت و نقطه ای سیاه روی کاغذ گذاشت. سپس از حاضران پرسید که چه می بینند. همه جواب دادند:"نقطه ی سیاه". آنگاه درویش گفت:"آری، در این جا نقطه ای سیاه است. اما هیچ کدام از شما این همه سپیدی دور این نقطه را ندیده است- و این است نکته ای که می خواستم در سخنرانی خود به شما بگویم ...