http://victory.mizbanshop.com/basket/add/218/ درس - عاشقانه
X
تبلیغات
رایتل
درس  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 18 بهمن‌ماه سال 1391

از او پرسیدم: میخواهی کدام درسهای زندگی را به فرزندانت بیاموزی؟

او گفت: بیاموزند که آنها نمیتوانند کسی را وادار کنند که عاشقشان باشد،

همه کاری که آنها میتوانند بکنند این است که خودشان دوست داشته باشند.

بیاموزند که آدمهایی هستند که آنها را دوست دارند، فقط نمیدانند که چگونه

احساسشان را نشان دهند.

بیاموزند که دو نفر میتوانند با هم به یک نقطه نگاه کنند و آن را متفاوت ببینند