http://victory.mizbanshop.com/basket/add/218/ دختر - عاشقانه
X
تبلیغات
رایتل
دختر  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 2 اسفند‌ماه سال 1391

باید دختر باشی تا بدانی پدر لطیفترین موجود عالم است...

باید دختر باشی تا ته دلت قرص باشد که هیچوقت
جای دست پدر روی صورتت نخواهد افتاد مگر به نوازش!

باید پدر باشی تا بدانی دختر عزیزترین موجود عالم است...

تا پدر نباشی نمیتوانی درک کنی دختر داشتن افتخار پدر است!!!

باید دختر ِ پدر باشی تا احساس غرور کنی...

باید پدر-دختر باشید تا بدانید چه شگفتیهایی دارد این عالم!

چه عزیز است اخم تلخ پدر و ناز دختر...

چه نازک است دل پدر که طاقت دیدن اشک دختر را ندارد...

باید پدر-دختر باشید تا...

پدرم، تنها کسی است که باعث میشه بدون شک بفهمم
فرشته ها هم میتوانند مرد باشند!!!